Pod tlakem, hlídejte si srdce ! 18. týden, 2021 12.-18. duben 2021

Slunce, Merkur i Venuše putují znamením Berana. Motivují k akci, odvaze něco začít, z čeho budeme mít radost. Co nás může sice stát nemalý peníz, ale co mnohé změní.

Celý týden můžeme být pod nepříjemným tlakem na náš výkon (Slunce vstupuje do kvadrátu s Plutem). Konstelace vybízí k zásadní změně, pokud tento tlak a kontrolu budete pociťovat. Konstelace „vytahuje na světlo boží“ i skryté, podvědomé vzorce chování, naše pudové reakce. Zejména pokud jste museli v minulosti čelit tlaku nějaké autority a ustoupili před ním. Pak vám aktuální konstelace mohou znepříjemňovat život. Mohou zrcadlit, kde se vám nedaří se prosadit, a kde narážíte. Kde nerespektujete především sebe sama. Je třeba postavit se situaci čelem. Zvážit, zda tlak vyváží vaši sebeúctu. Zda snášet vliv od osob, jež využívají své moci a postavení.

Můžete-li, změňte váš soukromý systém, který dané situace umožňuje. V každodenní rutině můžete změnit plánování, množství zátěže, dostatečně informovat o změnách, obhájit svůj názor či zdravě vymezovat hranice např. s využitím techniky vlídné asertivity. V opačném případě je v sázce v i zdraví.

Pustit se do boje s „mocí“ má nyní smysl pouze tehdy, nežene-li vás kupředu pouze ego.

Máte-li slabší srdíčko, nebo snášíte-li hůře stres, hlídejte si v těchto konstelacích tlak. Vyhýbejte se konfliktním situacím, pokud je to možné.

Nicméně celý týden je Slunce velmi podporováno z jedné strany Jupiterem (moudrost, rozvoj) a z druhé Marsem (aktivita, obrana). Takže by se vám mělo dařit odolat i náročnému tlaku okolí a vnější podmínek. Naopak vaše práce může mít velmi pěkné výsledky. Konstelace se hodí i na plánování, zejména pokud potřebujete něco rozběhnout či změnit. Má v sobě potenciál úspěchu za podmínky, že se něčeho vzdáte, abyste mohli získat.

Opatrnější by měli být pouze Berani, Raci, Váhy a Kozorohové narození na samém konci znamení. Mohou je čekat zásadní, a možná i velmi nepříjemné změny, které mohou vyžadovat i konec něčeho v zájmu zachování své osobnosti. Změny se mohou týkat nejrůznějších oblastí – bydlení, vztahu, práce, podnikání apod. Jděte změnám naproti! Budete-li je jim bránit, mohou se obrátit ve váš neprospěch. Na každém konci je krásné, že něco začíná.

Rovněž je dobré se tento týden nepřepínat, i lidský organismus má své limity a dá vám to velmi brzo najevo.

Celý týden přeje pohybu, komunikaci, setkávání se, zejména o víkendu. Využijte tuto dobu moudře.

Emocionálně napěťovými dny se ukazují úterý a sobota. Při extrémní fyzické zátěži je větší riziko úrazu kolenou a hlavy. Není vyloučeno, že koncem týdne se pokazí i nějaká technika nebo její elektronická část.

Jinak celý týden platí obezřetnost v případě, že vám někdo bude něco vnucovat, přesvědčovat o jeho správném názoru. Koncem týdne může být obecně větší napětí v komunikaci. Bez názorové tolerance se pravděpodobně neobejdeme. Pokud se budete cítit pod tlakem, vezměte si diplomaticky čas na rozmyšlenou, tím nic nepokazíte.

Jitka Pešková