Tato metoda se mi osvědčila při práci s klienty. Dlouho jsem hledala další možnost, jak klientovi ještě pomoci v jeho posunu. V tom, jak se zbavit zaběhaných vzorců chování nebo jak rozpohybovat něco, co bylo mnoho let na jednom místě.
Astrologie a konzultace pomohou osvětlit celou situaci, nicméně zaběhané vzorce chování ukryté hluboko v podvědomí potřebují více. Takže chybělo, jak dál, co s tím. Vyzkoušela jsem mnoho metod sama na sobě. Až jsem objevila Rodinné konstelace a perfektně zafungovaly. Metoda mě zaujala natolik, že jsem ji vystudovala u Zdeňky Tuškové, žákyně německého psychologa Berta Helingera, zakladatele metody. V Německu je to uznávaná terapeutická metoda, kterou hradí zdravotní pojišťovny. U nás tomu bohužel tak není.

Jedná se o práci se systémem rodiny, ale nenej s ním. V každé rodině jsou nějaké vazby. Různé události (předčasné úmrtí, ztráta dítěte, podvody, vězení apod.) systém rodiny ovlivňují a často dopadají i na členy, kteří nejsou přímí účastníci. Skoro by se dalo říct, že nesou „úděl“ někoho jiného. Díky náhledu na rodinný systém jsou vazby vidět takové, jaké jsou, jak je člověk i podvědomě vnímá. Metoda umí pracovat v rovině, kde potřebujeme prociťovat, nikoli vše řešit rozumem. Rozum a myšlení bývají často velkou překážkou v posunu. Konstelace lze stavět pro partnerství, zdraví, práci, vztah k sobě sama a mnohému dalšímu.

Díky této metodě ze mohou vazby zharmonizovat, a klient zaznamená velký posun u sebe a následně i v okolí. Pracuje s pocity, prožitky, uzavírá traumata. Podvědomí je klíč. Jde o to, pustit bloky, odžít si či „doprožívat“ situace, posunout se v čase, změnit postoj. Přestat se litovat, přestat soudit, přijímat věci takové, jaké jsou.

V praxi se setkáte jak se skupinovými Rodinnými konstelacemi, tak i s individuálními. Nemám problém udělat seminář pro skupinku. Z nedostatku času a specializaci na astrologii nabízím tuto metodu v její klasické podobě spíše individuálně. Klienti se ke mně s důvěrou vrací a tuto terapii vítají. Naplňují mě i skupinové astrologické konstelace.

Jak schůzka probíhá

Jedná se individuální práci, tedy pracuji jen s klientem v místnosti pro konzultace. Nejprve si promluvíme o aktuální situaci a tématech, které potřebuje klient řešit. Poté stavíme konstelace s využitím listů A4 pro rozmístění dalších postav či jiných entit (zdraví, respekt atd.) v konstelaci. Účinek je stejný jako při práci ve skupině s bonusem soukromí.

Cena je stejná jako u osobní astrologické konzultace

1200,-Kč/hod (50 euro), přičemž je počítáno po čtvrthodině, platba možná hotově, kartou nebo přes QR kód