Poznejte více sami sebe

 • Jaké jsou moje vrozené dispozice?
 • Která oblast je pro mě klíčová?
 • Proč se mi některé situace stále opakují?
 • V kterých oblastech se mi bude více dařit?
 • Kde budu muset vynaložit větší úsilí?

Na tyto a řadu dalších otázek naleznete odpovědi v osobním horoskopu. Tímto typem horoskopu se většinou začíná. Je to dobře, protože díky lepšímu pochopení sebe sama můžeme pak lépe pochopit i situace, v nichž se ocitáme, a vztahy, které vytváříme. 

Je zcela přirozené, že člověk má tendenci se vidět v lepším světle. Proto si může některé své charakterové rysy, obvykle ty méně příjemné, hůře připouštět, nebo je může dokonce potlačovat. Osobní horoskop nám může pomoci podívat se na sebe z jiného úhlu, v souvislostech. Pojmenovat skutečnosti. Zvědomování je dobrý začátek přijímání sebe sama. Najděte odvahu, zkoumejte.

Každý z nás je jedinečný, neopakovatelný a záleží do velké míry na nás, jak s podmínkami, které máme v horoskopu, naložíme. Jak nás ovlivní výchova, naše osobnost a naše životní zkušenosti. Jestli např. svého talentu využijeme, nebo ho promarníme, anebo jestli budeme procházet náročnými situacemi, a přesto to nevzdáme. Berme se takoví, jací jsme, a mějme se rádi se vším, co k tomu patří.

Mým oblíbeným citátem je:

Srí Chinmoy

„Nezáleží na tom, co se ti stane, ale na tom, jak to přijmeš!“

Nachystejte si prosím

 • datum narození
 • místo narození
 • čas narození – je důležitý, pokud nevíte, zkuste se zeptat rodičů nebo zapátrat v archivu nemocnic nebo matrik

Osobní horoskop obsahuje

Základní část
 • popis křestního jména, odkud pochází a jak se vyvíjelo
 • základní charakterové rysy – extrovert/introvert, temperament, aktivita/ pasivita, individualita/ spolupráce
 • základní vlastnosti člověka – sebevědomí a schopnost prosadit se, možnosti realizace a osobního rozvoje
 • láska, partnerství, popis ideálního „vnitřního“ partnera
 • citový život, emocionální potřeby, intuice
 • vzdělání, duševní schopnosti, talenty
 • sporty, fyzické dispozice, koníčky
 • podnikání, finance
 • rodinné vztahy
 • rámcový popis celkové zdravotní konstituce s vytipováním oblastí s menší energií
Doplňující části
 • karmický horoskop
 • výhledová prognóza cca na 2 – 3 roky
 • vztah s partnerkou, dítětem, rodičem apod.

Cena písemného zpracování

1800 Kč základní rozbor v rozsahu 8-10 stran

Doplňující rozbory vycházejí cenově výhodněji než samostatně
 • karmický horoskop v rozsahu 2-3 stran
 • vztahový horoskop s partnerkou, rodiči, sourozencem apod. v rozsahu obvykle 1 strany
 • prognóza na 2 – 3 roky v rozsahu 2-3 stran

Při připojení doplňujících rozborů se celkový rozsah pohybuje okolo 20 stran. Celková cena s dalšími horoskopy viz ceník.

Cena osobní konzultace

1200 Kč/hod (50 euro/hod), přičemž je počítáno po čtvrthodině

Cena konzultace na dálku (skype, WhatsApp, telefon atd.)

1000 Kč/hod (42 euro/hod), přičemž je počítáno po čtvrthodině