• Mám firmu rozšiřovat?
  • Můžu teď investovat nebo mám raději počkat?
  • Můžu teď podepsat smlouvu s partnerem?
  • Jak si na tom firma stojí?
  • Kdy je vhodné firmu založit?

Na tyto otázky odpoví firemní horoskop.

Pokud máte firmu již založenou, je možno na základě data zápisu do živnostenského rejstříku říci, jaký bude další vývoj, kdy je dobré firmu rozšiřovat a kdy je lépe raději pracovat na úsporách, kdy se připravit např. na kontrolu z nějaké instituce, kdy provést větší změny apod. Mnohé nám může povědět i datum a nejlépe i přibližně hodina, kdy jste se v duchu rozhodli podnikat.

Je-li více společníků, berou se v úvahu data všech.

Pokud firmu budete teprve zakládat, je dobré vybrat vhodné datum, aby byla firma dostatečně stabilní a na dlouhou dobu dopředu bychom se snažili eliminovat negativní vlivy.

Nachystejte si prosím

  • datum, místo a nejlépe hodinu zápisu do živnostenského, obchodního rejstříku
  • data narození majitele, společníků – datum, místo a hodina narození
  • popis, čím se firma zabývá nebo bude zabývat
  • pokud budeme posuzovat více firem, pak poprosím i jejich data založení

Cena písemného zpracování

1000 – 1500 Kč dle rozsahu

Cena osobní konzultace

1200 Kč/hod (50 euro/hod), přičemž je počítáno po čtvrthodině

Cena konzultace na dálku (skype, WhatsApp, telefon atd.)

1000 Kč/hod (42 euro/hod), přičemž je počítáno po čtvrthodině