• Jaká je kvalita našeho vztahu?
 • Proč řešíme ve vztahu stále tytéž problémy?
 • Kde jsou slabiny a kde jsou dobré vazby v našem vztahu?
 • Jaký je to pro mě partner?
 • Jakou má náš vztah budoucnost? apod.

Vztahovým horoskopem řešíme vazby mezi dvěma osobami, ať už jsou to partneři, spolupracovníci, kamarádky, šéf a zaměstnanec, rodič – dítě, tchýně – snacha, my a soused apod. Ukáže nám, na kterých vazbách je vztah založen, v čem jsme silní, a v čem je naopak naše slabina. Odhalí nám osobnost toho druhého, jeho vnitřní nastavení. Můžeme lépe pochopit, proč jedná tak, jak jedná. Nemusí to být záměrně, může to být jeho přirozenost.  Umožní nám na vztah získat jiný náhled, zaujmout jiný postoj a předcházet problémům. Umožní nám „vystoupit“ ze zaběhaných vzroců chování. Říká se, že druhého nezměníme, můžeme měnit pouze sebe. To je pravda. Změníme-li naši rekaci, můžeme i od druhého čekat změnu.

Partnerský horoskop nám může také prozradit, jakého „ideálního“ partnera bychom nejraději. Švýcarský psycholog C. G. Jung na základě empirického pozorování stovek páru a jejich horoskopů zjistil určité zákonitosti. Již od narození si v sobě neseme představu o svém „ideálním (vnitřním)“ partnerovi. Lze posoudit, do jaké míry náš partner tuto představu splňuje. V praxi se nestává, že by někdo tuto představu naplnil z 100%, většinou z poloviny, někdy to však může být i výhra, protože „ideální“ partner může u někoho znamenat i třeba člověka tvrdého a nekompromisního.

Nachystejte si prosím

 • datum narození
 • místo narození
 • čas narození posuzovaných osob – je důležitý, pokud nevíte, zkuste se zeptat rodičů nebo zapátrat v archivu nemocnic nebo matriky

V případě druhé osob by bylo dobré vědět rovněž i čas a místo narození, není to však podmínkou. I tak mají horoskopy vypovídací hodnotu, zejména ve vztahu k vám.

Vztahový horoskop obsahuje

 • základní charakteristiku srovnávaných osob
 • popis vlastností z hlediska parterství u každé zvlášť
 • popis ideálního „vnitřního partnera“ dle C. G. Junga pro každého zvlášť a jak ho partner naplňuje
 • podrobný rozbor vztahového horoskopu, na čem je založen, kde mohou být problémové oblasti atd.
 • jak působí pár jako celek – tzv. kompozitní horoskop
 • rámcový vývoj vztahu v horizontu 1-2 let

Cena písemného zpracování

1500,- Kč – v rozsahu 6 – 8 stran

Cena osobní konzultace

950,-Kč/hod, přičemž je počítáno po čtvrthodině

Cena konzultace na dálku (skype, WhatsApp, telefon atd.)

900,-Kč/hod, přičemž je počítáno po čtvrthodině