(13. týden 2121) Zpočátku týdne můžeme být méně soustředění, praktický úsudek může být narušován nejrůznějšími vnějšími vlivy (Merkur konjunkce Neptun v Rybách). U jedinců s velkou fantazií očekávejte přibarvování reality, ať už vědomé či nevědomé. Citlivější a důvěřivější z nás mohou být dokonce oklamání či podvedeni. Naopak duším umělecky či filosoficky založeným může přijít inspirace. Ať tak či onak, v kontaktu s realitou, zejména počátkem týdne, bude zabírat nejlépe zdravý selský rozum. A když se hned nedostaví, jděte ho hledat na procházce, dejte mu čas.

Celý týden nás bude provázet zároveň i alespoň trochu optimismu, chuti do života, očekávání, že už to jaro konečně přijde se vší parádou (Slunce konjunkce Venuše v Beranu).

Máte tedy velkou energii OHNĚ (Beran) proti nepřehlédnutelné studené energii VODY (Ryby). Takže se nedivme, že i naše nálada může tento týden kolísat jako aprílové počasí – slunce, déšť. Nadšení, energie a rozhodnost může být rychle střídána pochybnostmi a pasivitou. Nicméně budete-li pozorní, uvidíte duhu. Přeloženo – ke konci týdne můžete pochopit, co vás rozlaďuje, rozčiluje, rozlítostňuje a kdoví co všechno ještě. Ke konci týdne můžete najít dokonce i klidný bod, kotvu, jež zažene alespoň na chvíli obavy či chmury.

V úterý odpoledne a zejména navečer je větší riziko nejen emočních nehod. Může přijít něco překvapivého, ale také i něco, co vás může zaskočit či dokonce zastavit.

Ve středu bude podpořena naše intuice, fantazie a schopnost sdílet či svěřovat se s prožitky ukrytými hluboko v nás. Můžeme být vnímavější a citlivější. V našem emocionálním světě může i sprchnout.

Ale protože máme jaro, hned ve čtvrtek už může opět svítit slunce a to se vší parádou. Vnitřní tenze nás mohou velmi motivovat k zásadní změně nějakých principů, k tomu, něco začít, ideálně detoxikační kůru nebo pohybové aktivity.

Velmi silnými dny jsou tedy čtvrtek a zejména pátek. Do řady věcí mohou přinést stabilitu. Pokud plánujete opravdu něco začít, pak nyní. Konec dubna a začátek května už může být o něco komplikovanější vzhledem k vazbám na Uran a Saturn, jež tento rok mezi sebou vytvářejí napětí z Býka (Uran) do Vodnáře (Saturn).

Mimochodem přesně tato napěťová vazba sehrála nemalou roli v sobotním pádu vrtulníku na Aljašce. Uran a Saturn, propojení tradice s novým. Pan Kellner má ve svém horoskopu opozici Uranu a Saturnu. Mohla významně přispívat spolu s dalšími silnými konstelacemi v horoskopu k tomu, aby šel „novou“ cestou ve vazbě na realitu, zejména v byznyse (Uran a Saturn v harmonických vazbách na silnou konjunkci Merkur, Jupiter a Mars v Býku). V tomto je mimochodem obrovský výkon. Zde našla praktickou půdu a proměnila nápady a v činy, majetek. Nicméně v slabé neharmonické vazbě na jeho Slunce mohla způsobovat i špatný odhad míry rizika a překračování hranic, zejména ve vazbě k jeho osobě. V onu osudnou sobotu tranzitující Uran zaúřadoval se vší nečekanou parádou. V konjunkci s Marsem přinesl, nadšení, adrenalin, odvahu jít do něčeho rizikového. Na stejné místo však současně mířila i neharmonická vazba od Saturnu ze znamení – překážka, hranice, porucha motoru apod. Vazba Uran Saturn v horoskopu narození se zopakovala v jiné kvalitě v době nehody.

Proč to píšu. Opatrnější by měli být zejména ti, jež mají významné planety na konci první dekády Býka a Vodnáře, ale i Lva a

Śtíra. Je dobré vždy vyhodnotit míru rizika, pokud budete holdovat zejména adrenalinovým aktivitám.

Ale pojďme raději k veselejšímu závěru týdne. Mohou jej provázet nejrůznější aktivity, zejména pohyb na čerstvém vzduchu. Zároveň se však opět o něco málo zvyšuje míra riziko přenosu infekčních chorob, takže se jeví vhodnější letošní velikonoce oslavit spíše virtuálně.

Jaro je tu! Už jej opravdu nic nezastaví, už se konečně ohřejeme a energie za sluníčka nám pomůže alespoň o něco lépe přežít aktuální blokující situaci.

Přejme si, abychom dokázali na tom všedním občas zahlédnout i nějakou tu duhu!