Rok 2023 podle hvězd pravděpodobně již nepřinese takové šokující a obavy nahánějící nové skutečnosti předchozích let jako byl covid a válka na Ukrajině. Nicméně nemusí být pro mnohé úplně jednoduchý, zejména pro sociálně slabší skupiny obyvatel. Má v sobě mnoho nového – budování, mezinárodní spolupráci, nutnost vytrvat v pomoci potřebným, být solidární, a také výzvu k odvaze čelit nesnázím a útlaku. Důraz je kladen na tradice, rodinu a zázemí.

Pluto

Rok 2023 více otevře téma, o kterém se již dlouhou dobu mluví. Planetka Pluto zhruba od poslední třetiny března 2023 do poloviny června 2023 navštíví znamení Vodnáře. Bude motivovat k zásadní změně principů fungování v mezinárodních organizacích. Bude ukazovat, kde jsou již nefunkční a „mrtvé“ postupy, kde pomyslný pták Fénix již „shořel, a potřebuje „vstát z popela“. Bude vybízet k jejich změně, transformaci.

Planetka Pluto toto téma v roce 2023 lehce „naťukne“. Na rozhraní znamení Kozoroha a znamení Vodnáře se bude pohybovat ještě i v roce 2024. Teprve v roce 2025 definitivně zůstane ve znamení Vodnáře na zhruba dalších 20 let. O to většího významu téma bude nabývat.

Znamená nejen změnu v mezinárodních organizacích. Je spojeno i s podporou jednotlivých členů té které organizace v kritických chvílích, což se nám prakticky děje v určité formě nyní před očima.

Pluto může sjednocovat, měnit dlouhodobé cíle spolupráce s ohledem na celou globální společnost – klima, zdroje, bezpečnost … Bude vybízet ke zkoumání a využití úplně nových technologií k naplnění těchto cílů. Během celého období mohou vznikat i uskupení jiných zemí, než jak je to doposud, které pojí nový cíl. Může se velmi změnit globální rozložení sil – obchodních, mezinárodních i jiných. Věřme, že najdeme rovnováhu a že budeme postupovat moudře a nebudeme jako lidstvo „zneužívat“ získané moci (Pluto), dané novým uskupením, jako se to děje nyní.

Pluto ve Vodnáři může podporovat rozvoj technologií, spojených zejména s objevování vesmíru, na pořad dne se může dostat větší využití umělé inteligence apod.

Pokud bude Pluto ještě ve znamení Kozoroha, což je do 2/3 března a pak od 2/2 června 2023 do konce roku 2023, bude lidstvo stále konfrontováno s jeho méně příjemnými projevy projevy v tomto znamení, tj. diktátorstvím, krutostí, despotismem, touhou po moci, destrukcí apod. Pozitivním vlivem může být naopak ochrana přírody, zmírnění změn globálního klimatu na život na Zemi, zachování podstaty přírodních principů atd.

Neptun

Planeta Neptun „pofrčí“ svou maximální rychlostí 5 úhlových stupňů/rok tam a 3 zpět poslední třetinou znamení Ryb. Takže i tento rok 2023 je otevřený duchovním tématům, esoterice, umělecké tvorbě, solidaritě, empatii, přizpůsobení. I tento rok můžeme být více citlivější na vnější vlivy, ať už co se týče prostředí, tak i případných bacilů a infekcí poletujících vzduchem. Ovšem jen, pokud se budou s Neptunem přetahovat o své „místo na slunci“ zejména další energičtí hráči, jako jsou Slunce nebo Mars.

To se bude dít v prvních dvou třetinách března 2023, nejsilněji v polovině března 2023. A dále ke konci prázdnin, tj. v poslední třetině srpna 2023 a počátkem září 2023. A naposledy v 2 třetině prosince 2023 až na počátek ledna 2024.

V těchto obdobích bude dobré, aby se lidé s oslabenou imunitou či chronickými onemocněními vyhýbali místům s větším rizikem nákazy infekčních nemocnění. Opět se může jednat spíše o kvantitu než o závažnost infekce.

V výše uváděných obdobích není vyloučeno i „řádění“ zejména vodního živlu, což je rovněž jedno z témat tohoto roku 2023 spojených s Neptunem – vodní živel v nejrůznějších formách a podobách, která není obvyklá, a která je omezující. Takže někde může být vody opravdu velmi málo a někde naopak mnoho. Možná se vyplatí již nyní kontrola pojištění nemovitosti proti tomuto živlu a případná úprava.

V druhé polovině roku může být opět více aktuální další přeočkování proti novým variantám covidu, jež může mít pozitivní efekt. S menšími omezeními či kontrolami spojenými s covidem se můžeme setkat pravděpodobně nejvíce v průběhu ledna a počátku února 2023.

Lidé narození v poslední třetině znamení Ryb, Blíženců, Panny a Střelce se mohou setkat „s vodou“ i v nemovitosti ve formě vlhkosti, plísní, nebo je překvapí např. soused, kterému uniká voda z potrubí, a díky které navlhne zeď či strop. I zde je možná vhodná kontrola pojištění nemovitosti.

Uran

Uran nás bude tento rok 2023 stále překvapovat ve znamení Býka. Ostatně to již dělá několik let. Za ním pravděpodobně stojí radikální zvraty z hlediska přírodních zdrojů (ropa, zemní plyn), i on se podílí na chuti některých entit změnit geopolitickou mapu světa. Nicméně tento rok jej již nebude omezovat Saturn ze znamení Vodnáře, takže hry typu „chvíli teče, chvíli neteče“, „chvíli omezíme, chvíli povolíme“ jsou již odehrány.

Díky „přerušení“ toků (Uran – výbuch potrubí atd.) se otevřely nové cesty ke zdrojům. Uranův radikalismus urychlil osvobozování se ze závislosti. Halelujá! Zpočátku to sice velmi „bolí“, ale nakonec lidé uznávají, že to aspoň urychlilo nevyhnutelnou změnu a rychlou zelenou dostala „zelená“ energie.

V květnu 2023 se k Uranu do znamení Býka přidá i Jupiter. Pomůže rozvoji nových technologií, nových staveb, otevře téma větších finančních investic, větších materiálních a surovinových toků. Pomůže k uvažování více prakticky. Plány budou mít konkrétní hmatatelné cíle. Může se začít v některých lokalitách extrémně rychle opět budovat, zejména co se týče obnovitelných zdrojů. Někde se může jednat o bydlení. Může se pomalu, ale přece, uvolnit trh s nemovitostmi.

Saturn

Saturn vstoupí 7. března 2023 do znamení Ryb a na 2,5 roku v něm zůstane. Po tuto dobu může být více aktuální vytrvalost v pomoci potřebným, potřeba vytvořit funkční systém v sociální a zdravotní oblasti a v oblasti služeb. Není vyloučeno, že mnohé podniky či služby mohou kvůli současným podmínkám přerušit či ukončit činnost.

Pomyslného „Černého Petra“ tedy tento rok 2023 „vyfasují“ zejména jedinci narození v první třetině znamení Ryb, Blíženců, Panny a Střelce, nebo ti, kteří mají v této oblasti významné body horoskopu, např. Ascendent apod. Nejsou vyloučena omezení, překážky, fyzická únava. Může být nutné udělat „revizi“ toho, co omezuje – aktivity, vztahy, věci, cíle… Pokud vše ladí s Vaší osobností a neomezuje Vás, patrně velké problémy nepocítíte. Pokud ovšem některé věci, vztahy, aktivity … nesouvisí s podstatou Vaší osobnosti, mohou z Vašeho života „zmizet“, anebo Vás zkoušet a prověřovat, jak moc si věříte a stojíte za svým, jak moc to potřebujete či ne. Buďte otevření, pozorujte, nezoufejte v prvním nezdaru. Máte před sebou pochopení důležitých stránek Vaší osobnosti a do budoucna možnost volby a změny. Nedělejte ji však hned. Pokud bude situace vážná, nesahejte po „berličkách“ typu alkohol, půjčky …, ale řekněte si pomoc! Určitě přijde! Zdravým pojmenováním a přijetím faktů předejdete katastrofě.

Saturn může naopak pomoci zejména zrozencům narozeným na samém konci znamení Blíženců, Vah a některým ve znamení Vodnáře, a také zrozencům narozeným v první třetině znamení Raka a Štíra, i některým ve znamení Ryb, a to zejména , pracují-li na dlouhodobějším projektu. Přináší stabilitu, zklidnění, výsledky a dobrý pocit z práce, projektu. Podmínkou je, že víte, čeho chcete dosáhnout, a víte, kde je vaše „místo na slunci“. Dlouhodobější plány budou mít reálný výsledek, nicméně nemusí být hned. Vhodný může být plán, který souvisí s něčím hmotným, pevným, hmatatelným, ať už se bude jedna o dům, zahradu nebo třeba opravu zubů. Pak se dlouhodobá investice vyplatí. BUdete sklízet výsledky své práce.

Jupiter

Věčný optimista Jupiter již od počátku směle a poměrně rychle cválá znamením Berana. Setrvá v něm pouze do 20. dubna. Mnohým zrozencům zejména v ohnivých znameních Berana, Lva a Střelce či, tem, kteří mají v těchto znameních významné prvky horoskopu, může pomoci něco rozběhnout, naplánovat, vyřešit náročnou situaci, přinést pozitivní podmínky či okolnosti, mohou se objevit nové příležitosti. Bude dobré si jich všimnout a nejlépe je i pozitivně využít.

V obecnější rovině podporuje Jupiter v Beranu nové možnosti a příležitosti něco vyrábět, podporuje nové způsoby obrany, podporuje odhodlání a odvahu.

Od 20. dubna 2023 si bude Jupiter více než rok užívat v požitkářském znamení Býka. Trošku zpomalí. Budou ho zajímat více investice do pozemků, nemovitostí, finanční toky. Ale také dobré jídlo, zařízení domácnosti a zvelebování zahrady.

Mnozí zrozenci ve znamení Býka a dalších zemských znameních Panny a Kozoroha mohou začít nebo dokončovat projekty dlouhodobého a do budoucna trvalého či investičního charakteru. Může se jim dařit, mohou se objevit příznivé okolnosti a štěstí či pomoc přátel nebo vlivných kontaktů.

V polovině roku, srpen a září 2023, se Jupiter přiblíží, zpomalí a zastaví nedaleko Uranu, což otevře téma větších až obrovských investic do nových technologií souvisejících s přírodními zdroji. Zejména druhá polovina září se v tomto směru jeví jako velmi zajímavé období pro plány dlouhodobých výnosných investic. Horoskop EU má Slunce ve znamení Býka, takže i EU pocítí tento rok pozitivní dopady investic (Jupiter) do radikální a vynucené změny (Uran v Býku) v toku surovin a zdrojů související se zajištěním základního fungování firem a domácností.

Mars

Planeta podporující energii, fyzickou i sexuální aktivitu, obranyschopnost, odvahu a rozhodnost je již od 19. srpna 2022 ve znamení Blíženců. Od 30. října 2022 do 11. ledna 2023 je navíc i v tomto znamení retrográdní. Ve znamení Blíženců setrvá do 26. března 2023. Velkou podporu tedy mají lidé narození zejména ve znamení Blíženců, ale i v dalších vzdušných znamení Vah a Vodnáře. Mohou lépe zvládat životní situace, mohou udělat odvážné kroky, lépe se bránit apod. Mars bývá retrográdní jednou za 2 roky. Další bonus a porce odvahy tedy čeká na přelomu roku 2024 a 2025 na zrozence narozené ve znamení Lva a Raka.

Mars ve znamení Blíženců urychluje jednání, práci s informacemi, kontrolu dopravy apod. Někdy však přináší rychlost až zbrklost do myšlení a do práce s informacemi, a tím pádem i nervozitu.

Venuše

Retrográdní, tj. ve zdánlivém „zpětném“ chodu z pohledu Země, bude Venuše od 23. července 2023 do 3. září 2023 ve 2/3 znamená Lva. V této době, a zejména na počátku a konci uváděného období, kdy se pohyb téměř zastavuje, mohou někteří zaznamenat malinko problémy ve vztazích nebo ve financích či v tom, co pro ně má hodnotu. Může být obtížnější vztah navázat nebo lásku projevit, může být obtížnější sehnat finanční zdroje pro zábavu apod.

Merkur

Planeta Merkur, jež ovládá pohyb, funkčnost, informace, domluvy schůzek a má vztah i k fungování strojů a přístrojů tento rok 2023 stihne být retrográdní hned 4x, místo obvyklých 3 cyklů. V níže uváděných obdobích je lépe spíše neuzavírat důležité smlouvy nebo nedělat závažná rozhodnutí. Je lépe se rovněž pokud možno vyhnout složitějším plánovaným zdravotním zákrokům. Není vyloučeno, že se pak můžete k daným věcem, informacím, dohodám „vracet“, nebo se schůzky posunou, odloží, technika může více zlobit apod. Nejvíce působí zpomalení pár dní okolo počátku a konce uváděných období, kdy se Merkur tzv. „zastavuje“ a otáčí“.

Daná období se naopak hodí pro dokončování projektů, činností, aktivit, dohod atd. započatých v minulosti. V těchto obdobích se k nim můžeme vracet, řešit je více do hloubky, najít si na ně čas a dokončit je.

29.12. 2022 – 17.1. 2023 ve znamení Kozoroha

21.4. 2023 – 14.5. 2023 ve znamení Býka

24.8. 2023 – 14.9. 2023 ve znamení Panny

13.12. 2023 – 1.1. 2024 ve znamení Kozoroha a Střelce

V roce 2023 nás v našich zeměpisných šířkách čeká pouze jedno částečné zatmění, a to 28. října, na výročí vzniku Československa, zatmění Luny ose Býk-Štír. Bude viditelné v Evropě, na severu Afriky a v západní části Asie. Může znamenat určité nesnáze zejména v těchto oblastech, souvisejících s chodem společnosti, státu či zajištěním základních potřeb obyvatel – teplo atd. v řádu měsíců poté. Může to souviset pravděpodobně s již probíhajícím procesem, který se na počátku další topné sezóny bude dokončovat, a který si teprve „doplatíme“. Na pořadu dne tedy může být opět dobře známé téma úspor, odpovědného hospodaření se zdroji a financemi. A jak „káže“ aktuální znamení Kozoroha: „Udělej si úspory, šetři, plánuj si výdaje a rozumné investice, abys dobře zvládl tuto i další topnou sezónu“, tak určitě není špatné si během ledna udělat finanční plán, zejména pokud se nacházíte ve složitější situaci. Na druhou stranu nenechte se znamením Kozoroha vystrašit, protože toto znamení se dívá na realitu zejména z té pesimističtější stránky. Dobrý manažer počítá i s optimistickou variantou. Buďte sami sobě dobrými manažery!!!

Ukrajina

Z horoskopu vzniku samostatného státu Ukrajina 24. srpna 1991, horoskopu vzniku Ruské federace 25. prosince 1991, horoskopů hlav obou států a horoskopů aktuálního vývoje v letech 2023 a 2024 se ukazuje, že Ukrajina může minimálně do konce března a počátku dubna 2023 stále čelit tvrdým ruským útokům a její obyvatelstvo může stále velmi trpět. Ruská strana může mít v prvních měsících 2023 stále značné ztráty. Na jaře, březen až duben 2023, se ukazují příznivé okolnosti a pozitivní vliv mezinárodní podpory pro ukrajinskou stranu, která právě na jaře může čelit nové nebo silnější ofenzivě či tlaku z ruské strany. Důležitý zvrat může nastat v během přelomu duben až květen 2023. Toto období o něco více přeje jednáním, byť složitým. Podmínky ukončení konfliktu ale mohou jednání přerušit. Během roku 2023, více v druhé polovině, zároveň trvají pro ukrajinskou stranu „omezující“ okolnosti, principy, neshody … až do následujícího jara 2024, které mohou bránit trvalé dohodě či ukončení konfliktu. Pokud tedy během přelomu jara a léta 2023 nedojde k dohodě, není vyloučeno, že konflikt může pokračovat až do roku 2024, a může vyžadovat nepříjemné kompromisy. Horoskop dále ukazuje, že bojovná síla Ruska může být více oslabena až „zastavena“ zejména na jaře 2024.

Důležité okamžiky roku 2023

Začátek ledna roku 2023 může být poněkud „zpomalenější“. Merkur byl na přelomu roku téměř stacionární a otáčel se do retrogradity.

Leden se jeví jako náročnější. Vítězí pragmatismus a opatrnost, stálé tempo, někdy až těžkopádnost. Je dobré více odpočívat a nemít na sebe příliš velké nároky.

Konec ledna a počátek února 2023 podporuje společenské aktivity.

Úplněk 5. února může mnohým přinést nečekané překvapení či zvrat.

Na konci první únorové dekády se někteří mohou setkat s manipulací, zejména s daty a informacemi, či vyzrazením tajemství.

V druhé polovině února 2023 se připravte na to, že situace může být pro některé náročnější a může být nutné zpomalit či překonávat nějaké překážky nebo přijmout nějaká omezení. Naopak na své si mohou přijít romanticky založení.

V druhé polovině února je podpořena bystrost a intelektuální činnost, ke konci února právě naopak.

Březen přeje charitativním činnostem, umění a tvorbě.

Polovina března je rizikovější z hlediska přenosu infekcí, ale také z hlediska okradení, podvodů, nepozornosti nebo z hlediska působení přírodního živlu.

Konec března naopak podporuje výkon, vynakládání energie na něco smysluplného s konkrétním výsledkem. Přináší větší odvahu, rozběh, začátek.

Napětí na mezinárodní scéně nebo problémy v souvislosti s vymáháním práva nejsou vyloučeny v polovině dubna. Horoskop ukazuje i nečekané zvraty v rozhodnutích.

Až do konce dubna a počátku května je zvýšené riziko zneužití moci a možnost překračovat hranice zákona a mezinárodních dohod. Situace může být poněkud „třaskavá“ během celého května. V tomto období lze i očekávat eskalaci případných konfliktů, ve větším měřítku i vojenských. Ke zklidnění situace může docházet počátkem června.

V praktické rovině může během května začít mnoho nových větších projektů, u kterých je ovšem dobré zkontrolovat, zda jsou v souladu s legislativou. Hrozili by soudní spory.

Na samém konci května se mohou vyskytnout nějaké překážky nebo omezení.

Polovina června přináší zasněnost, riziko podvodu, ale i silné duchovní prožitky, záleží, z které strany se budeme dívat.

Na konci června a v první polovině července mohou mnozí pociťovat radost, hravost, chuť se bavit a také extrémní přitažlivost druhého pohlaví. Je větší riziko svodů a krátkodobého flirtu, rozhodně nesázejte na trvalý vztah. Ve stejné době je větší riziko úrazů ohněm nebo elektrickým proudem nebo bleskem. Nejsou vyloučeny extrémní výkyvy počasí.

Konec června a počátek července zároveň přeje budování něčeho trvalého zejména v souvislosti s rodinou.

Druhá polovina července může mnohým přinést zásadní změnu v životě vyvolanou okolnostmi nebo druhými osobami, poslouchejte intuici. Není vyloučena vyčerpanost při extrémním pracovním nebo sportovním vytížení a úrazy typu zlomenin.

Pokud se na konci července a počátkem srpna nebudete na chvíli „vracet“ ke své staré lásce a ohrožovat svůj vztah trvalý, můžete si libovat, jak vám jde práce od ruky a jaký máte výkon.

První dekáda srpna se nese zejména v duchu lenosti, pohodlí a odpočinku.

Ovšem novoluní ve Lvu 16. srpna může být pro mnohé nečekaným předělem a začátkem něčeho nového.

Poslední třetina srpna přináší pro některé určitá omezení.

Celé září už se nese spíše v pohodovějším, pragmatičtějším a výkonnějším duchu. Zde mohou začít nebo se dokončovat velmi zajímavé materiální projekty.

Říjen přeje společenským aktivitám.

Konec října a počátek listopadu se v pohledu horoskopu jeví jako nejnáročnější období. Napětí, boj, diktatura, moc, přehánění, terorismus, překážky, hádky … ale pouze v případech, kdy bude ve hře nezralé „ego“ a touha po moci.

V poslední třetině listopadu je větší riziko úrazů, nehod nebo problémů v souvislosti s přírodními živly. Nejsou vyloučena ani omezení některých aktivit nebo dopravní kontroly.

Počátkem prosince se ukazuje uvolnění napětí, pragmatismus a oduševnělost.

V polovině prosince až do konce roku opět opatrněji v místech s větším rizikem přenosu infekce, pozor na podvody.

Počátek roku přivítáme s větší nadějí a vírou v to dobré, byť někteří mohou výrazně pocítit omezení svého soukromého rozpočtu.

Toto jsou jen obecné trendy, které ne u všech mohou nastat. Je nutné je vždy vztáhnout ke konkrétnímu horoskopu té které osoby v daném období.

Přeji vám v tomto roce pozitivní naladění, energii, radost, dobrý plán, lásku a naplnění! A když to bude někdy těžké až třaskavé, prostě si na chvíli sedněte, mějte svou chvilku třeba na dobrou kávičku, a problémy se budou hned jevit jednodušší! :)))

Jitka Pešková