17. týden, 26. dubna – 2. května 2021

Milí přátelé, máme před sebou opět jeden z dynamických a silně napěťových týdnů. Dokonce až tak napěťových, že nahromaděná energie a hněv si dokonce může najít tak nečekanou cestu pro uvolnění, že se nebudeme stačit divit. Možná sami sebe překvapíme, jak se budeme umět ozvat, je-li nám upíráno něco, na co máme právo. A zejména něco, co je spojeno s materiálním světem a požitky – jídlo, péče o tělo, obchod, finance (Býk). Slunce v Býku, jež si chce užívat příjemného a věnovat se něčemu konkrétnímu, hmotnému, se spojí uprostřed týdne s Uranem, planetou svobodného projevu, revoluce, inspirace, odvahy a chuti něco změnit či něco nového začít. Takže na startovní čáře je nachystána obrovská energie a síla pro začátek nové etapy. Nicméně zpoza rohu ji zadrží neméně silný a nekompromisní Saturn ze znamení Vodnáře- pravidla, jež respektují celek, potřeby společnosti, nepsané morální zákony solidarity. Může dojít k obrovskému konfrontaci jedince a společnosti, svobody a omezení. Třaskavá a výbušná to konstelace. Napětí nemá než si zákonitě vybrat jednu nebo druhou stranu.

U konzervativně založených jedinců, jež mají dlouhodobý plán a jednou na úsporný režim, či skoro „na páry“ se dá očekávat, že opět „zatnou zuby“ a ještě chvíli omezení vydrží. Co tě nezabije, to tě posílí! Co bych revoltou získal, že? Škoda se namáhat. Lepší je se přizpůsobit či hledat novou cestu.

Nicméně svobodomyslně smýšlející už mohou mít dost překážek a nespravedlností! Mohou protestovat, demonstrovat, nebo náhle ukončit činnost, protože omezení už se nedají snést a ztráty by byly větší než zisk. Ať tak či tak, zvažte, co za to stojí a co ne, a případnou nevyhnutelnou změnu vezměte do svých rukou! Nečekejte, až to někdo udělá za vás. Škody by mohly být větší.

Vyhrají ti, kteří dokáží i v situaci „omezení“ najít správnou cestu, dokáží využít příležitosti a dokáží dělat věci jinak, třeba s využitím jiné technologie či postupu. Prostě překvapí svou originalitou a nápaditostí (Uran)..

Mimochodem v jiných obdobách se s touto třaskavou kombinací budeme setkávat opět po čtvrt roce. Uvidíme, co přinese. Již jsme o ní začátkem roku hovořili, když bylo Slunce ve Vodnáři a zastalo se Saturna. Zvítězily restrikce a omezení. Nyní Slunce podpoří Uran v Býku, tedy potřebu uvolnění. Ovšem na něj si budeme muset ještě chvíli počkat. Minimálně ještě týden, dokud Slunce nepřestane brzdit tvrdý a pochybující Saturn v podobě pravidel.

V globální rovině můžeme očekávat obchodní turbulence, demonstrace a protesty. Je větší pravděpodobnost, že se mohou ozvat i přírodní živly – sopky, zemětřesení, sesuvy půdy. Nejsou vyloučeny i problémy ve vzduchu.

Nejvíce napěťovým je úterní ranní úplněk ve Štíru. Citlivější jedinci jej mohou cítit už nyní v pondělí večer. Luna ve Štíru je sice velmi emocionální a vztahovačná, ale protože se do hry mezi Býkem – materiální svět, požitky a Štírem – smyslnost, sexualita zapojí jako soudce Saturn, budou pravděpodobné emocionální výbuchy mírněny a můžete očekávat spíše tvrdost a nekompromisnost než labilitu. Jinými slovy situace se vás mohou dotknout, ale můžete být natolik v realitě (4 planety v Býku), že prostě uvidíte, jak dál, jaké zásady přijmout (Saturn), aby se podobně napěťová situace neopakovala. Abyste chránili svou svobodu, své „já“ (Uran u Slunce). Důležité je ovšem důsledně poznané hranice respektovat. Nejen u druhých, ale zejména u sebe. Pak se vyhnete omezením. Úplněk může být jakousi zkouškou, co je ještě snesitelné, a co ne. Kde vám není příjemné poučování a kde máte právo se rozhodnout svobodně a dospěle. Přeji co nejméně nárazů.

Velmi emocionální jedinci ať se raději nepouštějí v tuto dobu do komplikovaných akcí, zejména pokud se budou týkat něčeho konkrétního a hmatatelného. Mohly by se při spolupráci se zlou potázat a udělat více škody než užitku. Počkejte raději, až vychladnete.

Pokud jste využili předchozí dny, kdy Venuše s Merkurem objímaly Uran v Býku, k vylepšení bydlení, či nákupu něčeho originálního a přitom užitečného nebo neodolatelně lahodného, můžete si koncem týdne a počátkem příštího těchto libůstek užívat k plné spokojenosti a blahu. Pokud něco objednávat teprve chcete, je dobré počkat na počátek příštího týdne, až se napětí zmírní. Do té doby je větší riziko vadného kusu či nutné výměny, nebo toho, že to nebude přesně ono, co jste chtěli a nechali jste se unést. Nebo na to prostě nemáte dostatek financí.

Celý tento týden je podpořena pohyblivost, starostlivost, péče, akce.

V pondělí a úterý nastává výše popisovaný úplněk ve Štíru.

V úterý je tedy dobré ještě zvolnit.

Středa se nese v o něco příjemnějším duchu. Na pořadu dne bude pomoc potřebným, obětavost, hlubší vnímání souvislostí, otevření duchovního světa, inspirace a trošku i zasněnost.

Ve čtvrtek téma svobody a odstranění pout podpoří rozhodnost a naše myšlení se bude opírat o fakta. Můžete vidět, jak se věci mají.

V pátek nás mohou provázet zmatky a nedorozumění. Pozor na idealismus a využití druhými.

Svátek práce pro mnohé může být pracovní doslova, ale nejen v práci, ale i doma. Připravme se na emocionální napětí a tlak, abychom něco udělali, vykonali, zejména pro blaho rodiny. Může to hodně jiskřit, nenechme se vyprovokovat. Každá trampota má svou mez a s klidnou hlavou se vše řeší lépe.

Víkend je doba, kdy můžeme narážet více na omezení (Slunce v neharmonii na Saturn). Kdy můžeme více vnímat téma svobody a potřeby začít si konečně užívat požitků, jež jaro nabízí. Najít křehkou rovnováhu mezi osobní svobodou a omezeními nebude lehké. Méně je více, ale vy jste jedineční a jedině vy sami rozhodujete o tom, co chcete a co ne.

Jitka Pešková

www.astrologbrno.cz