Také vám vrtá hlavou, co se mohlo asi na palubě stát? Vycházela jsem pouze z dostupných informací v tisku, zejména ČTK. Ponorka byla vyrobena v roce 1985. Přesné datum uvedení do provozu není k dispozici.

Rok výroby ponorky, pouze vzdálené planety orientačně

Dá se tedy pracovat pouze rámcově se vzdálenými planetami, které se pohybují v průběhu roku pomalu a moc svou pozici vůči Slunci nezmění. Ty vypovídají např. o materiálu a možných rizicích.
V roku výroby se pohybovalo Pluto znamením Štíra, někde na počátku. Pluto se dá v souvislosti s technikou interpretovat jako potenciální rizikové místo pro poškození či zničení. U ponorky bychom ho spojovali i s jadernou energií, s touhou ji ovládnout a využít.

Další planetou, kterou bychom v roce 1985 našli ve znamení Štíra, byl Saturn. Spojuje se s kvalitou materiálu, jeho trvanlivostí. Ke konci roku přecházel Saturn do znamení Střelce.
Takže zde pouze víme, že se Saturn nacházel v roce 1985 nejprve ve znamení Štíra a potom na počátku Střelce.

Nevíme však, jaké další vazby tyto planety měli, zda harmonické nebo neharmonické. Podle toho bychom dokázali s větší pravděpodobnosti vytipovat oblasti, kde jsou větší rizika poškození či destrukce.

A dále se po celý rok 1985 pohyboval znamením Štíra sestupný Lunární uzel a v srpnu 1985 se dokonce na linii uzlů Býk – Štír ocitla i Černá Luna. Tyto vypočítané body jsou často zapojeny v době havárií.

Znamení Štíra samo o sobě je velmi náročná energie, buď – anebo, je o přežití, o podstatě bytí, o životě, ale i smrti a destrukci.

Podtrženo a sečteno: po velkou část roku 1985 máme ve znamení Štíra Pluto, Saturn a Sestupný lunární uzel.

V době zmizení se nacházelo mnoho planet včetně Slunce a velmi silného a energeticky nabitého Jupitera právě ve znamení Štíra.

Pokud bychom předpokládali, že Pluto nebo Saturn či Slunce v roce 1985 bylo nějakým způsobem „poškozené“ neharmonickými vazbami jiných planet, pak silná energie Štíra napěťové vazby posílila. Představte si to třeba tak, že vezmete lano, dáte je do rukou dvou lidem a necháte je se o něj přetahovat. Pokud je jeden výrazně silnější, vidíte výsledek hned. Takže i na ponorce by se nám závada měla projevit v krátkém čase. Pokud jsou ale oba hráči zhruba stejně silní, chvíli bude vítězit jeden, pak druhý, a je otázkou času, kdo se dříve vyčerpá. Závada se tedy nemusí dlouho projevit.
V případě, že za jednoho hráče postavíte obra, aby mu pomohl a pořádně za lano zatáhl, je velmi rychlý konec hry. Protihráč se bude velmi rychle válet na zemi a bude tažen směrem k vítězi. Toto se pravděpodobně mohlo stát. Zde by byl jedním hráčem Saturn nebo Pluto a obrem Slunce či Jupiter nebo oba dohromady. Pokud by byl ve hře Saturn, signifikovalo by to únavu materiálu a „konec chodu“ ponorky. Pokud by bylo ve hře Pluto, signifikovalo by to náhlou destrukci.

Další informace by mohly přinést data znovuuvedení do provozu po opravách 2007 – 2014. Ty ale nejsou k dispozici.

Podívejme se, co říkají horoskopy zmizení a možných posledních pokusů o spojení s pobřežím.

Den zmizení ponorky – u pobřeží Argentiny 15. 11. 2017

Zmizení ponorky bylo hlášeno 15.11.2017. Zde bohužel nevíme hodinu. Rozbíhající se vazba Merkur – Neptun může ukazovat na problémy s řízením, na dezorientaci v prostoru nebo na určitou nepozornost při řízení, nebo také přístroje mohly ukazovat chybné údaje.

Neharmonická vazba Luna – Pluto bývá často u větších neštěstí. Ukazuje na zranění, bolest, násilí. Do této vazby se zapojil i Mars. Dalo by se to interpretovat tak, že došlo pravděpodobně k trvalému poškození nebo destrukci zdroje energie (Mars). Zdrojem mohou být jak baterie, tak i např. motor, který energii vyrábí. Protože zde máme zapojenou i Lunu, není vyloučeno, že to mohla nějakým způsobem ovlivnit i obsluha, tedy lidský faktor. Každopádně tato destruktivní vazba Mars kvadrát Pluto ukazuje na boj o přežití. A ve vazbě na Lunu i na posádku, která je v nebezpečí.

Ve velmi volné vazbě, v opozici, nacházíme i Mars a Uran, což se nejčastěji objevuje u událostí, při kterých došlo k výbuchu. Riziko výbuchu na ponorce bylo rovněž poměrně velké.

Připojíme-li k tomu i výše zmiňované informace – rok výroby + aktuální nabité znamení Štíra, vyjde nám opravdu závažný problém, ve kterém jde skutečně o život.
Z pohledu posádky je zde obětování v souvislosti s nějakým vyšším cílem, principem (Jupiter trigon Neptun). Ukazuje to ale i na odvahu a statečnost čelit nebezpečí.

Poslední pravděpodobný pokus o navázání spojení ponorky s pobřežím 18. 11. 2017 v 13:42 místního času

Horoskop posledních pokusů o navázání spojení z 18.11. 2017 z místního času 13:42 potvrzuje zmizení a přerušení spojení (Neptun na Ascendentu), ale také obrovské riziko destrukce a úmrtí (Mars v 8 domě v kvadrátu na Pluto). Pozitivní vyhlídky proto nejsou velké. Je velmi pravděpodobné, že došlo k nějaké destrukci zdroje a schopnosti ponorku řídit.

Pokud se ponorka nyní nenajde, svá svědectví může vydat na přelomu února a března následujícího roku (tranzitní Jupiter přes Slunce v době zmizení). Po příčině se může ale ještě řadu měsíců pátrat nebo se mohou hledat nějaké podstatné části či důkazy (Neptun kvadrát Merkur).

 

Obrázek v titulku: Zdroj ČTK