prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – zdroj Wikipedie

Pan profesor Prymula je muž činu, odborník ve svém oboru, jež umí nést zodpovědnost. Včas navrhl adekvátní, i když zpočátku pro mnohé, tvrdá opatření. Velmi dobře věděl jako zkušený epidemilog, s čím má tu čest. Dokáže řídit krizový štáb, má realistický a pragmatický pohled na věci, pojmenovává věci takové, jaké jsou, umí rozhodovat a vést. Je klíčovou osobností pro Českou republiku v době pandemie koronaviru.

Co o jeho charakteru vypovídá horoskop?

Horoskop narození bez hodiny – prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Pan profesor se narodil ve znamení Vodnáře. Vodnáři, jak známo, jsou orientovaní na společnost, jsou schopni pro ni pracovat a obětovat se. Vidí věci v širším měřítku. Působí někdy neosobně, ale díky tomu mají nadhled a vidí cestu pro všechny.

Schopnost se rychle rozhodovat a vést, či práci např. pro armádu přináší v jeho horoskopu Mars v blízkosti Slunce. Je to bojovník, který se hned tak nevzdá.

Ve společnosti Marsu a Slunce se vyskytuje i Saturn. Díky této planetě může být odborníkem ve svém oboru, vypracovat se, být autoritou. Přináří mu i vytrvalost a charakter.

Znamení Vodnáře dává Saturnu i vědecký charakter a přináší odbornost a získání titulů ve svém oboru. Mimo jiné pomáhá rozhodovat a zavádět i tvrdá opatření, protože umožňuje vidět hranice. Znamená odpovědnost. Díky Saturnu (zkušenosti, znalosti) a Marsu (rozhodnost) dokázal rychle reagovat na aktuální situaci z hlediska pandemie a striktně doporučuje dodržování doporučení.

Pan profesor má podnikatelského ducha – Jupiter v Beranu. Dokáže rozbíhat věci.

Propojení Slunce, Marsu ve Vodnáři s Neptunem ve Štíru ho zavedlo ke studiu epidemiologie (Mars – boj, Neptun ve Štíru– nemoci). Podílel se na vývoji či studiu vakcín a věnoval se problematice imunizace. Díky této planetární konstelaci prosazoval zřízení kliniky tradiční čínské medicíny, jinými slovy je otevřený i jiným alternativám, pokud si ověří, že budou fungovat. Tato konstelace může pravděpodobně i za určité nejasnosti spojené s jeho osobou ve vztahu k jiným lidem. Roli mohou hrát spory ohledně principů a respektu.

Otevřenost novým metodám léčení podporuje i Uran ve znamení Panny ve společnosti Pluta. Je to generační aspekt, který přináší lidem možnost ovlivnit (Pluto) změny (Uran) v léčení. Uran i Pluto mají harmonický aspekt na Merkur do Kozoroha, takže jeho přístup má vědecký a principiální rámec. Merkur v Kozorohu si z hlediska komunikace na nic „nehraje“, pojmenovává věci realisticky a tak jak jsou, je pragmatik. Jeho slova mají váhu a jsou podložena skutečnostmi a fakty. Proto působí velmi důvěryhodně a lidé s jeho opatřeními souhlasí. Dokáže je vysvětlit.

Pro krizové řízení je správný člověk na správném místě. Patří mu velký dík!