Milí klienti,

děkuji vám za přízeň nejen v roce 2021. Bylo mi ctí být opět jakýmsi průvodcem na vaší cestě.

Oceňuji vaše kroky, vaše hledání a nacházení, váš růst, váš posun k sobě sama, ke své podstatě. Není důležité, jak rychle jdete, nebo kolik překážek musíte překonávat. Důležité je to alespoň zkusit!

Přeji vám v dalším roce,

abyste to nevzdávali, 

abyste si kladli laťku přiměřeně situaci, ani vysoko, ani nízko,

abyste naslouchali hlasu svého srdce a měli rádi nejen ty kolem vás, ale i sebe,

abyste věděli, v čem jsou vaše pravé hodnoty,

abyste dokázali být upřímní především k sobě sama,

abyste si nenechali nic vnucovat, počínaje materiálními produkty a názory až po víru či styl života

a sami se rozhodovali, co chcete a co ne.

Budujte si zdravou sebeúctu, radujte se, buďte občas i spontánní a nebojte se udělat chybu. Chybovat je lidské. 

Bude mi ctí se vámi opět někdy potkat :-)).

Jitka Pešková