2022 COVID-19

Milí přátelé,

rok 2021 byl poměrně náročný. Ani rok 2022 ještě pravděpodobně nebude úplně procházka růžovým sadem. Některá témata – zdroje, životní prostředí, korona-virus, finance, přírodní živly atd… pokračují kontinuálně dál. Někoho mohou zasáhnout více, někoho méně. V něčem však už může být malý, pozitivní, posun. Teprve až v letech 2023 a 2024 lze očekávat pozvolné zklidňování situace.

Nejprve se podívejme na základní témata tohoto roku

Pluto

Planetka Pluto se v roce 2022 bude pohybovat v rozmezí zhruba 26º-28º ve znamení Kozoroha. Retrográdní (ve zpětném chodu) bude od 29.4. do 8.10. 2022.

Pluto symbolizuje sílu, moc, ovládnutí, zásadní změnu. V Kozorohu se může týkat přírody, přírodních zdrojů, jejich používání a hlavně principů, strategie a legislativy s tím související. I tento rok tedy můžeme řešit na mezinárodní úrovni vztah k planetě, ekologii, zejména negativní vlivy lidské činnosti. Můžeme si být více vědomi, že některé věci jsou nevratné, a pokud nic neuděláme, může být pozdě. Můžeme vyjednávat dohody a strategie do budoucna. Naplňování změn lze očekávat v horizontu 5-6 let, kdy Pluto bude v harmonických aspektech s Uranem v Býku a Neptunem v Beranu, což může podpořit lepší podmínky pro aplikaci nových technologií v globálním měřítku. To je spíše pozitivní vliv Pluta. Pokud se však do hry zapojí mocenské ambice a potřeba ovládnout zdroje, může nastat velké napětí v mezinárodních vztazích a nutnosti dohodnout se na společné strategii. Větší pravděpodobnost je v lednu a na přelomu října a listopadu 2022.

V osobní rovině může Pluto některým doslova „převrátit“ život. Něco končí a něco nového začíná. Na změny či na důležité události se mohou připravit jedinci narození zejména ve znamení Kozoroha okolo 14.-16. ledna, ve znamení Berana okolo 16.-18. dubna, ve znamení Raka 19.- 21. července a ve znamení Vah 20.-22. října. Zde se může jednat o výzvu „něco změnit“ – např. přístup k sobě sama, bydlení, vztahy, práci, a to zejména v případě, kdy se člověk necítí být sám sebou, kdy je pod vlivem silnějších nebo pod vlivem okolností apod. Změna však může nastat i vlivem okolností. Člověk může vidět svou podstatu a přijmout sebe sama i s méně příjemnými stránkami osobnosti, které k ní patří. Pro někoho to může být náročné období, pro někoho příležitost k osobnímu růstu.

Příznivě může působit Pluto zejména na jedince narozené ve znamení Býka okolo 17. – 19. května, ve znamení Panny 19. – 21. září, a na některé jedince narozené ve znamení Kozoroha okolo 14.-16. ledna. Může se jednat o zvelebování zejména hmotného světa. Pro Kozorohy to může být ovšem malinko ošidné, pokud se pustí do boje s „mocí“. Může je smést. Pokud ovšem své úsilí zasvětí nějaké neosobní myšlence, mohou dokázat neskutečné věci.

Obecně je dobré se otevřít zásadním změnám. Není dobré se držet něčeho, co už se hroutí. Raději je lépe uchopit výzvu do vlastních rukou a hledat v náročném i to pozitivní. Posunout se dál. Jedině tak je možné využít proměnu ke svému prospěchu.

Neptun

Planeta Neptun i tento rok putuje znamením Ryb v rozmezí zhruba 22º-25º stupně. Retrográdní bude od 28.6. do 4.12. 2022.

Neptun přináší poznání, že lidská existence nestojí jen na materiálních věcech, ale že existuje i svět duchovní. V mnohých probouzí empatii, péči o druhé, obětavost, chuť objevovat nové horizonty. Více nás tedy mohou lákat aktivity spojené s nehmotným světem. Více je podpořeno téma léčení. Ale také důvěřivost a idealizace.

Pro mnohé může znamenat uměleckou inspiraci, zejména pro jedince narozené v poslední třetině vodních znamení, tj. pro Raky, Štíry a Ryby.

Někoho však Neptun může lákat k „únikům z každodenní reality“. Opatrnější by tedy měly být jedinci narození ve znamení Ryb okolo 11.-15. března, ve znamení Blíženců okolo 12.-16. června, ve znamení Panny okolo 14. – 18. září, a ve znamení Střelce okolo 13.-17. prosince. Mohu být vnímavější, citlivější, snadněji podléhat vlivu okolí, snadněji být podvedeni nebo se uchýlit k podvodu. Je dobré se vyvarovat konzumaci většího množství alkoholu, léků, přidat naopak např. procházky v přírodě, koupele, poslech hudby, tvůrčí činnosti, ubrat podnětů a informací z nejbližšího okolí. Pečovat o psychohygienu. Je možno předejít mnohým komplikacím.

Uran

Planeta Uran i tento rok úřaduje ve znamení Býka mezi 11º-19º stupněm. Retrográdní je nyní do 18.1. a pak od 24.8. do konce roku.

Pro někoho může znamenat nečekané finanční či majetkové zvraty ať už k lepšímu, nebo horšímu. Proto je dobré své finance manažovat.

V globální rovině lze i letos očekávat výkyvy na finančních trzích nebo v komoditách spojených zejména s půdou, bydlením, potravinami a přírodními zdroji.

Pozitivně překvapení mohou být jedinci narození ve znamení Býka okolo 1.-9. května, ve znamení Panny okolo 3.-12. září, ve znamení Kozoroha okolo 1. -9. ledna. Méně příjemně překvapení už mohou být jedinci narození ve znamení Lva okolo 3.-12. srpna, ve znamení Vodnáře okolo 31.ledna – 6. února, ve znamení Štíra okolo a někteří jedinci narození ve znamení Býka. Připravte se na překvapení, které Vás může skutečně vytrhnout ze zaběhaných kolejí a letargie. Ale na druhou stranu možná je naopak potřeba pročistit stojaté vody a nabrat svěží vítr. Buďte proto otevřeni inspirativním změnám. Po každém konci něco nového začíná.

Saturn

Saturn se bude nacházet po celý rok 2022 zhruba mezi 12º-25º stupněm ve znamení Vodnáře. 5. června 2022 se otáčí do zpětného chodu a retrográdní bude až do 23. října 2022.

Saturn ve Vodnáři vnáší jakýsi řád do myšlení, přináší respekt a dodržování společenských pravidel a dohod. Znamená i určitá omezení nebo překážky v rámci svobodného fungování, ať už se jedná o cestování nebo další společenské aktivity.

Pomyslného „Černého Petra“ tento rok mají Vodnáři narození zejména v prostřední třetině znamení, ale také Lvi, Štíři a Býci narození rovněž zhruba v polovině znamení. Nejvíce jej mohou pociťovat v období, kdy se Saturn zastavuje a otáčí buď do zpětného chodu nebo zpět do dopředného, tj. v období ke konci května do půli června a v období od poloviny října do počátku listopadu 2022.

Saturn vybízí k jakémusi klidu, zpomalení, k uspořádání si života, k respektování či vymezení si svých hranic. Pokud nejsme tam, kde máme být, pokud nejsme sami sebou, můžeme narazit. Můžeme překonávat nejrůznější překážky. Od materiálních, až po zaměstnání či zdraví. Je však dobré si držet odstup, nenechat se pohltit situací, protože můžeme vidět situaci černěji, než ve skutečnosti je. Žádná kaše se nejí úplně horká. Co není na pevných základech může skončit, co je na pevných základech, může pokračovat.

Jupiter v Rybách a v Beranu

Jupiter vstoupil 28. prosince 2021 do znamení Ryb a setrvá v něm do 11. května 2022. Poté bude putovat znamením Berana až do 28. října 2022, kdy se znovu vrátí na krátko do znamení Ryb, aby je definitivně opustil 20. prosince 2022. Retrográdní bude od 29.7. do 24.11.2022.

Jupiter v pozitivním slova smyslu přináší příležitost, expanzi, rozvoj, posun, štěstí, v negativním slova smyslu přehánění a pasivitu, záleží na dalších vazbách.

Ve znamení Ryb podpoří soucit, intuici, obětavost, nezištnost, charitativní činnosti, léčení, uměleckou tvorbu, duchovní růst. Nejvíce můžeme tento vliv pociťovat, když bude zároveň v konjunkci s Neptunem v Rybách, zhruba od poloviny března do poloviny dubna. Mezi nejvýraznější projevy tohoto aspektu patří kromě umělecké inspirace i charitativní činnost, podpora rozvojových zemí, ale také větší pravděpodobnost migrace, větší míra inflace, větší riziko podvodů, možnost řádění vodního živlu apod. Může přinést větší šíření nemoci, ale zároveň i větší naději na aplikaci účinného léku.

Ve znamení Berana se Jupiter projevuje odvážněji, smělejšími myšlenkami a činy. Může dojít k od poloviny května do konce července k určitému oživení ekonomiky a výroby.

Příležitosti k osobnímu růstu a také trochu štěstí je nachystáno v prvním půlroce zejména pro vodní znamení – Ryby, Raky, Štíry. Od poloviny května si jej mohou užít zejména Berani, Lvi a Střelci narození v první třetině znamení.

Saturn v napětí s Uranem

I tento rok budou tito souputníci mezi sebou sehrávat boj, stejně jako loni. Svoboda versus omezení. Na společenské rovině tedy lze očekávat opět omezující opatření v souvislosti s korona-virem a jejich uvolňování dle situace a opět protesty a demonstrace vůči opatřením. A buď opatření tvrdší nebo měkčí dle toho kterého státu a dle konzervativního nebo liberálního založení.

Nicméně výkyvy mohou být spojené i s dalšími oblastmi – od cestovního ruchu a letectví (Vodnář, Uran), až po pohostinství, přírodní zdroje, finance a nemovitosti (Býk, Saturn). Zmenšit ztráty může pomoci využití nových postupů a technologií.

V globálním měřítku není ani letos vyloučeno úřadování přírodních živlů, zejména zemských a vzdušných – zemětřesení apod. Větší pravděpodobnost je zhruba od půlky ledna do počátku února, v polovině srpna a od půlky října do počátku listopadu.

Zatmění Slunce a Luny

Letošní rok nastávají na ose Býk-Štír v květnu a říjnu a listopadu. Částečné zatmění Slunce 1.5. a 25.10. a zatmění Luny 16.5. a 8.11. V těchto měsících mohou být všechny události vnímány intenzivněji a může být kladen větší důraz na jejich řešení. Květen a přelom října a listopadu se zároveň jeví jako nejnáročnější období celého roku.

Retrográdní Mars

Jednou za 2 roky je Mars retrográdní. V letošním roce se zastavuje a otáčí do zpětného chodu 30. října ve znamení Blíženců a setrvá ve zpětném chodu až téměř do 12. ledna 2023. Můžeme se vracet k některým pohybovým, cestovatelským či mentálním aktivitám nedokončeným v minulosti, nicméně můžeme být nervóznější a netrpělivější. Blíženci ovládají cesty dýchací. Není proto vyloučeno u některých citlivějších jedinců oslabení průdušek.

K větší aktivitě mohou být motivování někteří jedinci narození jak ve vzdušných znameních Blíženců, Vah a Vodnáře, tak i ve znameních Panny, Střelce a Ryb.

Retrográdní Merkur

Merkur bývá 3x do roka retrográdní. Procesy se obecně zpomalují, schůzky se překládají na jiný termín, nic nemusí běžet podle plánu. Naopak se můžeme vracet k nedokončeným věcem z minula, souvisejících zejména s informacemi, písemnostmi, dohodami, technikou, tranzitem zboží, dopravy apod. V těchto obdobích je dobré spíše dokončovat než začínat nové. Letos se jedná o období od 14.1.-3.2., 10.5.-3.6., 10.9-2.10. a 29.12.2022-18.1. 2023.

Korona-virus (COVID-19)

I tento rok je ve znamení pandemie. Od poloviny ledna se v horoskopu ukazují omezení v souvislosti s nějakými úkony a aktivitami. Uvolnění může přijít v druhém únorovém týdnu. Opatrnější bychom měli být i v polovině března a počátkem listopadu. Není vyloučeno, že podzimní vlna může být také ještě poměrně náročná (Mars se otáčí do retrogradity ve znamení Blíženců a aspektuje Neptun).

Letošní rok může být tedy ještě rokem plným kompromisů a nelehkých situací. Jakmile se objeví skvělá příležitost, může se objevit zároveň nějaké to „ale“. Ale aby to nebylo jen negativní, tak i v tomto roce jsou období, kdy si můžeme odpočinout, načerpat energii a pobavit se. Například hned v polovině února až do poloviny března, v červnu a červenci, mnoho dní v srpnu, babí léto, půlka listopadu a konec roku.

Je dobré nebrat vše úplně smrtelně vážně, takže ani astro-předpovědi, i když mohou být užitečné. Tím ale nechci říct, že máte brát zase vše na lehkou váhu. Všemu je dobré dát pozornost takovou, jakou si zaslouží. Ani větší, ani menší. A vězte, že vždy se najde ve vašem okolí někdo, kdo vám pomůže. Nejste na to sami! Ani na korona-virus, ani na „retrográdního Merkura“ či na jiné astrologické kratochvíle. Život není úplně o tom mít vše pod kontrolou nebo vše chápat. Někdy je dobré prostě nechat věci plynout a poslouchat hlas srdce. Přeji vám, abyste jej i letos co nevíce slyšeli!

Jitka Pešková