9. týden, 28. února – 6. března 2022

Tento týden putují planety jen ve velmi malé kruhové výseči. V 1/3. Blízko sebe. V astrologické hantýrce hovoříme o termínu „ranec“. Soustředěnost, vyhraněnost zájmů, extrém. Úzké zaměření s výraznou motivací, s jedním cílem, za kterým je možno jít někdy i velmi bezohledně. Úzký zorný úhel pohledu.

A přesně takto můžeme vše nyní vnímat. Situace je extrémní. To nás motivuje k akci. Ke konkrétní rychlé a jednoznačné akci, která může mnohé nevratně změnit (Mars v konjunkci s Plutem ve znamení Kozoroha). Můžeme cílit ke konkrétním hmotným a hmatatelným věcem – zboží, zdrojům, obchodům, financím (Venuše v Kozorohu v konjunkci s Marsem a Plutem). Přerušíme spolupráci. Symbolicky se postavíme násilí.

Stejná konstelace u mocensky založených lidí, vůdců, žhaví jejich ambice „do běla“, mobilizuje jejich militantní choutky a zesiluje touhu vyhrát za každou cenu. Extrém. Očekávejme neočekávávané. Očekávejme demonstraci síly. Očekávejme chladnokrevné boje. Tvrdost a krutost. Minimálně než se Mars dostane z nadvlády Pluta. Minimálně do konce tohoto týdne a i do počátku týdne to může být velmi náročné.

Uran putoval v době 2. světové války znamením Býka. Ve spolupráci s dalšími planetami nečekaně, ze dne na den, měnil geopolitickou mapu světa. Mezi lety 2010 až 2018 Uran putoval znamením Berana. Symbolicky stojí spolu s dalšími planetami za teroristickými útoky jednotlivců. Spontánní, rychlé akce. V roce 2018 Uran vstoupil do Býka a nabral na síle. Zde už se nejedná o jednotlivé nekoordinované lokality a jednotlivce. Zde můžeme hovořit o promyšlené, cílené větší akci, s hlubšími důsledky. Je zde boj o zdroje – území, nerostné suroviny, finance … (Býk). Uran nevratně mění. Svou nevyzpytatelnou sílu již na podzim loňského roku částečně demonstroval v náhlém a rychlém zvratu na trhu cen s energiemi. Podpořen neharmonickými vazbami Saturna. Nyní pokračuje ve svém boření. Ve zpřetrhání kontaktů, vazeb na materiální toky. A to zejména tam, kde se jedná o omezení svobody, o základní lidská práva, i kdyby to mělo znamenat nečekané výkyvy a ztráty pro všechny zúčastněné. Nic nebude jako dřív. Bude třeba začít znovu a jinak. Hledat nové alternativy, nové technologie. Na pomoc mu příští rok přispěchá do znamení Býka Jupiter. Do té doby to budeme muset „nějak“ zvládnout. Improvizovat.

Zároveň se v této době mísí v extrémním koktejlu konstelace obětavosti, nezištné pomoci. Slunce putuje znamením Ryb a dostává se do blízkosti Jupitera a Neptunu. To jsou velmi soucitné konstelace. V globálním měřítku znamenají humanitární pomoc, ale i migrační vlnu. I v roce 2015 stál Jupiter a Neptun za velkou migrační vlnou, tenkrát v opozici. Lze tedy očekávat, že vlna bude ještě sílit. Ve středu nastává ve znamení Ryb novoluní s Jupiterem. Mnoho osudů skončí dobře. Lidskost a srdce si najdou cestu. Otevírá se cesta pro kulturní akce větších rozměrů, jež mohou pomáhat.

Extrém. Na jednu stranu tvrdé mocenské boje beroucí životy, a na druhou stranu lidskost v konkrétní podobě mnoha životů zachráněných.

A mezi dvěma oddělenými ostrůvky planet, další konstelace. Merkur spolu se Saturnem ve Vodnáři. Vezměme rozum do hrsti! Hledejme řešení! Ovšem Saturn brzdí vyjednávání Merkura, dává mu ultimáta, překážky, vše jde ztěžka, obtížně se hledají kompromisy. Takže do konce týdne to půjde jen po malých krůčcích ke svobodě, ne-li téměř žádných.

Co je pozitivní v tomto týdnu. Venuše a Mars vstoupí na samém konci týdne do znamení Vodnáře. Partnerské střety nebudou už tak „extrémní“ a těžkopádné. Ubudou hádky u finance. O čas trávený v práci. Ve vzduchu může být o malinko více tolerance a odlehčené nálady. Prostě přátelé tento týden nějak přežijte, protože opravdu za moc nestojí.

Krásná může být sounáležitost a spolupráce. Až válka naši politickou scénu, a nejen naši, sjednotila. Extrémní situace někdy opravdu překvapí. Můžeme si uvědomit, na čem nám záleží, a o co tady vlastně jde! Že je úplně jedno, jestli si naše drahá polovička po sobě uklízí po snídani hrnek nebo ne. Ve stínu událostí se může mnoho věcí jevit nepodstatných. Mějte oči otevřené! A až vám to zase bude vadit, připomeňte si tuto situaci.

Ale pojďme k něčemu konkrétnímu. Celý týden je tak trochu šokující. V pondělí a v úterý mohou mnohé procesy váznout, schůzky se odkládat, technika zlobit. Nejsou vyloučeny extrémy ani z hlediska kybernetické bezpečnosti. Zejména v nočních hodinách z pondělí na úterý. Takže se vyplatí si důležitá data zálohovat.

V úterý můžeme být pomalejší ve svém jednání, ale o to důkladnější. Bude potřeba dobrá organizace našeho času a aktivit. Někteří mohou učinit nevratná rozhodnutí z hlediska zdrojů a jejich principiálním nakládáním. Mění se pohled na to, co má nyní skutečně nějakou hodnotu. Doprava může být někde komplikovanější. Mohou se tvořit kolony.

Z úterý na středu vstoupí Luna do znamení Ryb. Můžeme být opět vnímavější na bolesti a utrpění druhých. Můžeme být soucitnější. Ve středu v odpoledních hodinách nastává výše zmiňované novoluní v Rybách. Můžeme být náladovější. Citlivější jedinci mohou zaznamenat výkyvy ze své psychické stability. Může růst i spotřeba alkoholu. Umělecky založeným lidem mohou chodit zajímavé inspirace, které zatím mohou jen čekat na realizaci. Otevírá se cesta k meditacím, modlitbám, procházkám v přírodě, poslechu hudby.

Ovšem můžeme mít i radost z toho, jak se daří pomáhat potřebným. Jak mnoho sounáležitosti a lidskosti v nás je. Jak se dokážeme jako národ semknout. Jak dokážeme pomáhat.

Stejné konstelace platí i pro čtvrtek, jen můžeme být o něco více vyčerpanější a méně soustředění. Je to vhodná doba na procházku, pokud dovolí počasí, které může být ovšem také extrémní.

V pátek se mohou objevit nějaké první náznaky řešení. Plán. I když možná nereálný. Nicméně může přijít alespoň nějaká naděje či víra, byť násilí bude stále ještě extrémní. Můžeme na chvíli věci neřešit, „vypnout“. Můžeme se nechat na chvíli ukolébat. Ovšem můžeme i špatně odhadnout situaci. Přecenit síly.

Sobota se může nést alespoň v mírné snaze nějak jednat, domluvit se. Abychom v neděli opět vystřízlivěli do kruté reality, kterou nám může opět připomenout boj, násilí a potřeba obhájit svou jedinečnost.

V neděli můžeme být vznětlivější a hádavější. Je lépe se vyhnout osobě, která nám bude něco vnucovat. Jinak si můžeme vykoledovat citové zranění.

Jitka Pešková