Výkon, stabilita, omezení, zklidnění, tradice, konzervatismus, těžkopádnost, ochrana přírody

Rok 2020 se jeví spíše jako stabilizační, s pomalejším, ale zato vytrvalejším tempem, zaměřeným na konkrétní výsledek a cíl. Pro některé může být náročný až napěťový (silně obsazené zemské znamení Kozoroha, zejména Saturnem, Plutem a Jupiterem). Může to být tedy velmi pracovní rok. Můžeme více udržovat věci v chodu, opatrněji investovat a měnit. Můžeme i více šetřit. Mnohé aktivity mohou být obtížněji dostupné. Můžeme se setkat s větším množstvím kontrol ze státní zprávy, může narůst administrativa. Mohou se zpřísňovat nejrůznější pravidla a může být větší možnost jejich vymáhání formou nejrůznějších postihů. Jinými slovy v roce 2020 se můžeme více setkávat s konzervatismem, ovšem podpořeným nejmodernějšími technologiemi. Budeme motivováni vytvářet trvalé hodnoty, ctít zejména rodinné tradice a hledat stabilitu a jistoty. Mnohá pravidla a postupy mohou nabývat nových podob, nikoli však s lehkostí, ba právě naopak. Mohou být prověřovány naše hodnoty v samých základech. Spokojeni mohou být ti, kterým vyhovuje systém, řád a neměnnost. Mohou se naopak podílet na vzniku věcí trvalé hodnoty. V kurzu tedy mohou být dlouhodobé investice do něčeho hmotného – stavby, či aktivity spojené s něčím konkrétním, co bude mít přímý dopad na něco hmotného – zákony, pravidla. Na své si mohou tedy přijít investoři, stavaři či vyšší státní úředníci.

Větší vymahatelnost práva, přísnější postihy, rezervy

Na společenské rovině lze očekávat spíše upevňování moci, věští vymahatelnost práva. Vytvářejte si proto rezervy na horší časy, budete méně zaskočeni. Rok 2020 prověřuje, co skutečně potřebujeme, kde jsou naše hranice. Nepotřebné či nadbytek je vhodné buď redukovat nebo někomu věnovat, anebo věnovat tomu, co nám udělá skutečně radost, co pozvedne našeho ducha. Můžeme se setkávat s podstatou sebe sama.

Hodně prostoru může být věnováno globálním klimatickým problémům. Zde se mohou naopak objevit revoluční nápady ruku v ruce s jejich reálným financováním. Důraz tedy bude kladen na přírodu a jejich ochranu.

Riziko výbuchů sopek, plynu, radikálních změn

Uran putuje znamením Býka a během roku vytvoří nejrůznější planetární seskupení, které s sebou mohou nést věští rizika zejména zemětřesení nebo výbuchů plynu, zejména v půlce roku a ke konci roku 2020.

Cestovatelský duch až ke konci roku

Teprve ke konci roku se v nás může začít probouzet zvídavý a cestovatelský duch. Jupiter vstoupí v prosinci 2020 do znamení Vodnáře a alespoň trošku si oddychneme od těžkopádnosti a rigidity ve znamení Kozoroha. Dokonce i chuť něco radikálně měnit, pokud budeme příliš nespokojeni, bude větší. Takže nejsou vyloučeny v globálním měřítku větší nepokoje v souvislosti s mocenskými strukturami, opět zejména v půlce roku, ke konci roku. Zvláštní potenciál něco měnit, bořit, anebo také tvrdě narazit je v říjnu a listopadu 2020.

Riziko demonstrací a ozbrojených střetů či úrazů

Napětí mezi silně obsazeným znamením Kozoroha, jež zastupuje mocenské struktury a zákon, a znamením Berana, jež symbolizuje akci, rozběh něčeho nového, protesty atd. se v průběhu roku může stupňovat a může dojít v globálním měřítku k nepříjemným střetům (viz. níže) Na osobní rovině je větší pravděpodobnost úrazů kolenou, zejména na přelomu února a března 2020, ale i v průběhu celého roku – říjen, listopad.

Nepodléhejte materialismu a konzumu, dejte prostor i své duši!

Protože rok 2020 podporuje zejména materiální sféru, nezapomínejme i na svého ducha. Nepodléhejme proto tolik konzumu, hmotné statky nejsou vše. Nemusejí uspokojovat nebo jen na chvíli. Otevřete se i duchovní sféře, hledejte jistoty i v principech, v poznání, ve filosofii, víře, v nadhledu. Ten je třeba nejvíce, protože silně obsazená zemská znamení nás mohou uzemňovat více a lidé zejména duchovně založení mohou trpět. Udržujte si svůj směr, nenechte se vtáhnout do manipulativní hry „potřeb“, tj. co „byste měli mít“ podle současné společnosti a tlaku reklam, co „byste měli dělat“, co byste si „měli koupit“ atd. Hledejte rovnováhu a zdravý střed.

Některé planetární konstelace v roce 2020

1. Napětí mezi znamením Kozoroha a Berana

Střetnutí „země“ a „ohně“, „pozvolného pragmatického kroku“ s „rychlou akcí“, „pevnými koleny“ a „horkou hlavou“, Saturn+Jupiter+Pluto v Kozorohu versus Slunce a Mars v Beranu, napěťová kauza. Jinými slovy mnoho lidí se může cítit nespokojených se systémem a v řádu jednotlivců se mohou pokoušet vyrazit „proti větrným mlýnům“, avšak mohou narazit a skutečně si hlavu „rozbít“, a někteří i doslova, pokud přecení své fyzické síly. Řešení tzv. „na sílu“ nepřináší v drtivé většině úplně dobrý výsledek, toho se pokud možno vyvarujte. Rizikovými obdobími jsou zejména přelom března a dubna, přelom července a srpna a říjen 2020, ten nejvíce. V této době není vhodné realizovat zásadní aktivity, u kterých potřebujeme stabilitu a dobrý výsledek. Opatrnější by měli být zejména lidé narození ve znamení Berana, Raka, Vah a Kozoroha a zejména v poslední třetině znamení. Pomůže hlídat si hranice a případně omezit rizikové aktivity. Méně je více. Ovšem taková demolice starého objektu či rychlé zboření starých struktur … Nejsou vyloučeny v globálním měřítku větší demonstrace či celospolečenské protesty a nasazení výkonných složek moci. Střety mohou být mnohem tvrdší a razantnější než loňský rok.

Pro astrologické fanoušky vysvětlení napětí mezi Kozorohem a Beranem z hlediska konstelací – Saturn je ve znamení, jemuž vládne, v Kozorohu, ve společnosti Pluta a Jupitera, což velmi umocňuje potřebu jistot, stability, opatrnosti, která bude narušována ze znamení Berana, na jaře nejprve mocným Sluncem, které se tam ale dlouho nezdrží, a pak samotným Marsem na konci června 2020, jež znamení Berana vládne. Mars se naopak ve svém domicilu zdrží v celé druhé polovině roku, protože bude od 9. září retrográdní až do poloviny listopadu a bude putovat zdánlivě zpětně znamením Berana. O to víc může stoupat napětí, o to ví můžeme být hnáni k výkonům. O to více jsou větší rizika zejména poranění hlavy při extrémním přetížení. O to větší jsou rizika vojenských střetů či demonstrací.

2. Neptun v konjunkci s Marsem

V druhé půli června se budou pohybovat tito pánové blízko sebe ve znamení Ryb. V této době je větší riziko podvodů zejména s informacemi (napětí do Blíženců), infekcí s delším průběhem. Kvalita vody či obecně ukazatele „zdraví“ přírody mohou být horší (znamení Ryb). Budete-li zrovna na cestách v exotických zemích, určitě dodržujte doporučená pravidla ohledně stravování a pitné vody.

3. Téměř „velký kříž“ v říjnu 2020

Jedna s náročnějších konstelací v roce 2020. Okolo 10. října se vytvoří na nebi téměř „velký kříž“ ve znameních Berana, Raka, Vah a Kozoroha. Jedná se o velké napětí a potřebu změny, hledání rovnováhy. S mnohými to může rezonovat, mnohým se může zásadním způsobem změnit život nebo minimálně odstartovat zásadní změnu. Může stoupat určitá nespokojenost a chuť se vymanit ze zaběhaných vzorců chování. Pomůže nám opět intuice a otevřenost novému. Měňme, kde měnit můžeme, co změnit nelze, nechme být. V této konstelaci je velký potenciál.

4. Retrográdní Merkur

Z pohledu Země jakoby se Merkur pohyboval směrem zpět. V níže uvedených termínech +- několik dní to může znamenat, že procesy, jednání, smlouvy atd. nemusí běžet, jak mají. Spousta věcí se může odložit nebo zkomplikovat, může selhávat více technika. Pokud tedy plánujete nějaká zásadní jednání, těmto termínům je lépe se vyhnout, protože je vyšší pravděpodobnost, že se budete muset k daných dohodám znovu vracet nebo je přepracovávat. Naopak se hodí právě na to, když se k něčemu dlouhodobě rozpracovanému či odloženému potřebujete vrátit a dodělat to.

– 17. 2. – 9.3. 2020

– 18. 6. – 12. 7. 2020

– 14. 10. – 4. 11. 2020

5. Retrográdní Venuše

13. 5. – 24. 6. 2020 V tomto období bude i Venuše zdánlivě putovat po obloze zpět. Zpočátku období bude i v neharmonii s Neptunem. Může vznikat řada platonických lásek založených na iluzích, bude větší riziko flirtu, ale také může být obtížnější vyjadřovat lásku a cit druhým, zejména opravdovou. Je větší riziko podvodů, zejména s informacemi (Venuše v Blížencích). Proto je dobré si v této době vše prověřovat, bude-li se jednat o něco významnějšího, zejména např. větší investice. A pokud se zamilujete, počkejte na léto, uvidíte svou drahou polovičku v reálnějším světle a poznáte, zda se jedná o opravdový vztah či nikoli a zda si to jen nemalujete příliš růžovými barvami a vidíte jen to, co si přejete vidět.

6. Retrográdní Mars

10.9. – 13. 11. 2020

Retrográdní Mars bude putovat znamením Berana. Hodně energie tedy přijde zejména tomuto znamení, budou podpořeny zejména sportovní výkony, záchranářské, policejní a armádní akce. V napětí mohou být zejména Raci, Váhy a Kozorohové. Život tedy bude zejména pro tato znamení rušný. Bude větší tlak na výkon, akci. Může přijít i větší únava, proto je vhodné nezapomínat na regeneraci. Věci „na sílu“ by z dlouhodobého hlediska mohly přinést zbytečné zdravotní komplikace. Ctěte proto sebe a své hranice a možnosti. Pak může být výsledek práce zajímavý a plodný.

7. Zatmění Měsíce a Slunce v roce 2020

Měsíce

– polostínové 10. ledna 2020 20 hodin 10 min SEČ v ose Rak – Kozoroh – může se jednat o emočně náročný den, Slunce bude v blízkosti Saturnu a Pluta a opět se mohou vynořit náročná rodinná či vztahová témata a nedořešené skutečnosti. Pozorujte, nepodléhejte momentální náladě, běžte se projít, s někým to proberte, nebuďte sami a za pár dní budete vše vidět v jiné perspektivě. Můžete si uvědomit pravou podstatu vztahů a vaší pozice v nich. Některé mohou bohužel skončit nebo procházet zásadní zkouškou. Povede vás intuice. Na druhou stranu právě v této době mohou vznikat velmi zajímavé a zásadní projekty či změny. Konstelace může mít vliv i na problematičtější či nerovnoměrnou cirkulaci vody v přírodě. Bude pravděpodobně nutné s vodou šetřit.

Slunce

– prstencové 21.6. 2020 16:50 UT– nejvíce pozorovatelné střední Afrika, Indie a Tibet

– úplné zatmění Slunce – 14. 12. 2020 – Chile, Argentina

V oblastech, kde je zatmění Slunce viditelné, Měsíc silně gravitačně působí a může způsobit v krajním případě v průběhu následujících měsíců určitou nestabilitu, jež se může projevit např. zemětřesením apod. Z pohledu astrologie a společnosti nejsou vyloučeny ani větší nepokoje.

Takže milí přátelé, připravte se spíše na pomalejší, avšak vytrvalejší tempo (Kozoroh), napěťové situace řešte spíše kompromisem, myslete na své hranice a nenechte se pohltit konzumem, myslete i na svoje nitro! Hodně štěstí v roce 2020!

Jitka Pešková

www.astrologbrno.cz