SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO:

Ing. Jitku Peškovou, Markůvky 6, 635 00 Brno, IČO 754 93 683
Souhlasím se zpracováním následujících údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro uvedené účely:

1. Jméno a příjmení – pro účely vystavení příjmového dokladu a vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví. Tyto údaje budou evidovány pro případ daňové kontroly po dobu tří let od skončení kalendářního roku, ve kterém je doklad vystaven. Účetní doklady nejsou evidovány dohromady s osobními údaji.

2. Obchodní jméno firmy, adresa a daňová identifikační čísla pro případ, že je platba uskutečněna prostřednictvím faktury. Tyto údaje budou evidovány pro případ daňové kontroly po dobu tří let od skončení kalendářního roku, ve kterém je doklad vystaven. Účetní doklady nejsou evidovány dohromady s osobními údaji.

3. Jméno a příjmení, datum, místo a čas narození – vaše, případně i dalších osob, kterých se bude požadovaná služba týkat. Tyto údaje jsou nutné pro vypracování horoskopu. Bez těchto údajů není možné si službu objednat.

4. Jméno, příjmení, adresa, telefon, email v případě zasílání tištěného písemného horoskopu, knihy a jiných tiskovin prostřednictvím služby Geis Parcel CZ s.r.o. a Česká pošta, s.p. pro účely logistiky a přepravy.

5. Emailová adresa a telefon – pro účely vzájemné komunikace, domluvu schůzek, zakázek a pro zasílání nabídek a novinek ohledně služeb, seminářů či kurzů.

6. Horoskopu a horoskopu blízkých osob bez identifikačních údajů, pouze popis příkladu, na jehož základě není možné identifikovat konkrétní osobu pro studijní, výzkumné a statistické účely, pro články nebo pro publikace.

V případě objednání písemného zpracování horoskopu souhlasím s jeho archivací. To umožňuje v budoucnu službu kdykoliv rozšířit nebo doplnit. V případě že s archivací nesouhlasíte, může se stát, že astrolog nedokáže správně navázat na předchozí výklad, protože nezná další souvislosti.

Pokud jde o jednorázovou osobní konzultaci, máte možnost požádat po její skončení o definitivní vymazání těchto údajů. V tom případě však nebudou možné telefonické konzultace a pokud se v budoucnu rozhodnete pro nějakou formu pokračování služby, zaplatíte i částku za opětovnou přípravu podkladů, které jsou pro službu nezbytné ve výši 100 Kč nebo více podle počtu zpracovaných údajů.