Nevím přesný čas mého narození, co s tím?

Je možné jej získat za drobný poplatek buď v archivu nemocnice nebo v archivech okresních či krajských úřadů nebo někdy i na matrice. Je to velmi důležitý údaj k upřesnění výkladu, nicméně i bez něj má horoskop velkou vypovídací hodnotu. Většinou si rodiče pamatují tento čas a když říkají „kolem páté ráno“, ale že neví, většinou to bývá správně. Dáse to z horoskopu zjistit. V takových případech dávám doplňující dotazy na důležité životní události a provádím tzv. rektifikaci, tj. upřesnění hodiny narození. O hodině narození vypovídá i vzhled, verbální a nonverbální projevy. Důležitou roli hraje i zkušenost a praxe astrologa. Takže není třeba se obávat, vždy se dopracujeme k výsledku.

Jsou horoskopy v časopisech aktuální pro každého?

Není možné, aby horoskop v časopise byl aktuální pro miliony lidí stejného znamení, protože zohledňuje pouze aktuální postavení postavení planet, nikoli vazby na horoskop narození.

Lze zjistit z horoskopu dyslexii popř. jiné dyslektické poruchy?

Ano, dyslexie představuje rozkol mezi pravou a levou mozkovou hemisférou, tj. rozkol mezi tím, co člověk vidí a vnímá a jak daný podnět vyhodnotí mozek. Lze ji v horoskopu vyčíst pomocí vzájemného postavení planet, které představují pravou a levou mozkovou hemisféru tj. myšlení a vnímání. Podle druhů aspektů se dá určit i druh dyslexie. Některé dysfunkce se dají v ranném věku zvládnout např. pomocí činností, které vyžadují zapojení obou hemisfér – hra na hudební nástroje, především klavír. Nebo jakýkoli jiný nástroj, kde je potřeba zapojit obě ruce. Vhodné jsou i malování a logické hry.

Co znamená „chybějící živel“?

Západní astrologie pracuje se čtyřmi tzv. živly – OHEŇ, ZEMĚ, VODA, VZDUCH. Každý živel koresponduje s určitou částí naší osobnosti, s určitými projevy. OHEŇ s energií, spontánností, akcí, ZEMĚ s praktičností a realitou, VZDUCH s přizpůsobivostí, myšlením a nadhledem, a VODA s emocemi a intuicí.

Každého člověka vždy charakterizuje určitá kombinace těchto živlů, která je dána mimo jiné i postavením planet ve znameních. Pokud převažují např. živly OHEŇ a ZEMĚ, pak hovoříme o temperamentu typu OHEŇ – ZEMĚ. Jedná se o člověka, který má nápady, je akční a průbojný a jeho snažení směřuje k praktickým výsledkům, je tedy dobrý tahoun a jeho práce je velmi plodná. Tato kombinace se vyskytuje ve velké většině u úspěšných podnikateů a schopných manažerů.

Co to ale znamená, když „živel chybí“? Znamená to, že některé vlastnosti u nás nemusí být příliš rozvinuty nebo se moc neprojevují. Např. člověk s chybějícím živlem VODY se může navenek jevit jako necita, který neumí své emoce dát dostatečně najevo. Neznamená to však, že by žádné emoce neměl. Postupem doby se je buď učí projevovat, nebo ho mohou přitahovat partneři, kteří naopak mají tento živel silně zastoupen. Pak hovoříme o tzv. „projekci“, což znamená, že člověk prožívá chybějící živel prostřednictvím partnera, který mu takto nastavuje zrcadlo. Takže není divu, že např. pánové, kteří působí spořádaně a chladně, mají často za manželky ženy přecitlivělé, až hysterické.

Chybějící živel se dá „doplňovat“ např. i fyzicky, v případě vodního živlu domácí fontánkou nebo koupelí či pobytem u moře apod. Nebo jej můžete doplnit činností, která s živlem souvisí, anebo vás obklopí řada přátel či kolegů, kteří vás tzv. „doplní“.

Pokud danou energii ať už vědomě či nevědomě „potlačíte“, může vám to vaše nitro dát za nějakou dobu najevo, a to zejména prostřednictvím vašeho fyzického těla a či příznaků nemocí.

Zajímalo by mě, co mám v horoskopu, ale zároveň se toho vlastně bojím.

S touto reakcí se občas setkám. Můžu zodpovědně říct, že se není čeho bát. Astrologie není věštění. Astrologie sleduje pouze aktuální vlivy a situace, které na člověka působí a říká, jaké má možnosti. Dál už je to na něm, jakou cestu zvolí, jak se rozhodne.