Zdroj:Reuters

Proč Katalánsko a nezávislost? A proč právě nyní?

Ztráta nezávislosti Katalánska v roce 1714 (bez hodiny)

Nedalo mi to a snažila jsem se vyhledat alespoň nějaká historická data o Katalánsku. Když pomineme nadvládu Řeků, Římanů, Maurů, občanskou válku, náboženské nepokoje, sňatky různých dynastií a mocenské vlivy významných evropských panovníků ukáže se jedno zajímavé datum, a to 11. září 1714, kdy Katalánsko přišlo o nezávislost ve válce o španělské dědictví.

Dodnes si tento den Katalánci připomínají oslavami tzv. Dne Katalánska lokálně nazývané La Diada.
Když se podíváte na horoskop z roku 1714, je jasné, proč se vlna vzdoru a chuti se osamostatnit, vzedme vždy v září. V horoskopu je hned 5 planet ve znamení Panny. Slunce v konjunkci s Uranem sice ukazuje na touhu po samostatnosti, ale ta je sevřena Saturnem, museli se tedy Španělům podrobit.
Černá Luna u Slunce umocňuje téma samostatnosti a touze po ní, ale zároveň může vypovídat o tom, že Katalánci trpí za své předchozí mocenské ambice.
Silná energie Marsu ve znamení Lva je rozmělněna slabou kvadraturou Neptuna. Uvěřili, že jim nezávislost pod vládou Španělska zůstane a nebránili se.

Porovnávací horoskop ztráty nezávislosti Katalánska z roku 1714 a datum referenda o nezávislosti 6.9. 2017

Srovnáme-li horoskop z roku 1714 s horoskopem schválení referenda o nezávislosti z 6. září 2017, je vidět jasné propojení a rezonance s dřívějším horoskopem. Je vidět, že se toto téma otevírá právě vždy v září. Tranzitní Slunce je nad Saturnem. Otevírá se otázka útlaku a podřízení se. Tranzitní Mars se blíží k Plutu, chtějí něco aktivně udělat a postavit se moci. Bohužel tranzitní Neptun je v opozici na Saturn, takže hrozí i ztráta stability a pokles ekonomiky.
Tranzitní Pluto už několik let pozitivně osvětluje stelium Saturn, Urna a Slunce a avizuje velkou potřebu zásadní změny moci a řízení. Proto téma nezávislosti není letošní novinkou, ale slýcháváme ho již několik let. Toto je jedna z největších hybných sil, která může skutečně převrátit vše vzhůru nohama. Dnes jí v tom ale brání jak tranzitní Saturn, tvořící kvadraturu (pravděpodobně zákony a španělská vláda), tak i tranzitující Neptun tvořící opozici. Možná nejsou až tak jasné vize v řízení a dalším směrování Katalánska při eventuálním odtržení.

 

Horoskop referenda o nezávislosti z 6. 9. 2017 (bez hodiny)

Když se podíváte na samotný horoskop 6. září 2017, prakticky potvrzuje výše popisované. Slunce – Pluto, zásadní změna, ale Slunce nabíhající do kvadrátu Saturnu ukazuje na náraz, na tvrdý odpor. Proto tolik zraněným v rámci hlasování. Horoskop zároveň ukazuje i na jakousi nejednotnost mezi vládou a lidmi (Slunce opozice Luna v konjunkci s Neptunem). Toto není příliš dobrý ukazatel toho, že by to nyní vyšlo bez problémů. Je to nějaká ztráta pro občany. Dá se spekulovat, že i kdyby vyhlásili nezávislost, tak bude situace velmi komplikovaná a nestabilní. A i kdyby to nyní nevyšlo, téma odtržení bude na pořadu dne ještě minimálně další jeden až dva roky, vzhledem k tranzitujícímu Plutu na Slunce, takže letos ještě pravděpodobně není konečná.

Obrázek v titulku Zdroj: Reuters